top of page

小窝到家  |  上门打包服务    (六箱起)

 

专业打包材料配送上门,无需再为购买物料烦恼!

 

套餐包含: 

 

1.  纸箱 - 24*18*18 专业打包大箱

2. 气泡膜

3. 胶带

4. 一位专业的打包阿姨

 

 

*额外超箱收费:$25 / 箱

 

 

 

 

小窝到家 | 精品上门打包

$199.00Price
    bottom of page