NuooEasy |  无忧清洁服务  (Studio | Up to 2 Hours)

 

懒人式家政服务 |  适合单人间,Studio

 

 

套餐包含:

 

两小时日常清洁服务 (超时需额外收费)

 

 

* Tips Included 

* 超时收费:$30 / 半小时 

 

 

无忧清洁 | Studio

SKU: 0001
$69.00Price
  • 1. 360度无死角彻底清洁

    2. 垃圾倾倒更换垃圾袋

    3. 物品分类整理归位

     

    *具体额外服务请随时咨询小助手了解情况 

© 2021 NuooEasy Inc. Your most friendly moving partner.