top of page

小窝到家  |   家具拆装服务   (两小时起)

 

 

服务包含:

 

1. 两个小时上门家具安装服务 

2. 一名专业安装师傅

 

 

超时收费:$35 / 每半小时

 

 

*小费建议:15% - 20%

*若需要增加安装师傅请咨询小小窝

 

 

 

 

小窝到家 | IKEA家具拆装

$140.00Price
    bottom of page